Woonservice- en zorgkosten 2022

De woonservicekosten en zorgkosten zijn van elkaar gescheiden. Hierdoor krijgt u meer inzicht in de diensten waarvoor u betaalt. Heeft u vragen over de kosten? Bel of mail ons, wij helpen u graag!

Woonservicekosten

Bewoners van een zorgappartement of zorgstudio binnen Aliantus betalen een maandelijks bedrag voor de huur en de servicekosten, samen de “woonservicekosten” genoemd. Deze kosten zijn afhankelijk van de grootte van het appartement of studio en de ligging.

De afmetingen van de appartementen liggen tussen de 60m2 tot 93m2 en de studio’s variëren van 28m2 tot 39m2. De bedragen voor een studio zijn vanaf € 4.500, – en voor een 2- of 3 kamerappartement vanaf € 5.550, – per maand.

De vloer en de vitrages hebben wij al voor u aangebracht, verder kunt u uw zorgwoning geheel naar eigen smaak inrichten.

Inbegrepen in de woonservicekosten zijn:

 • De huur van uw appartement, inclusief gas, licht en water
 • Het gebruik van de algemene ruimtes (bibliotheek, lounge, tuinkamer, atelier etc.) en de tuin
 • Alle maaltijden
 • Alle dranken inclusief twee alcoholische consumpties bij het diner*
 • Gebruik van het Aliantus personen alarmeringssysteem (hals- of polszender)
 • Schoonhouden van het gebouw, inclusief uw eigen appartement/studio
 • Verzorgen van de was, zowel het linnengoed als uw persoonlijke was
 • Aansluiting voor telefoon, tv en internet
 • Wifi in het appartement/studio en algemene ruimten
 • Onderhoud van het gebouw en de tuin
 • Intern activiteitenprogramma

* Sterke drank en een derde alcoholische drank zijn hier niet bij inbegrepen (€ 3,- p.st.)

Niet inbegrepen bij de woonservicekosten zijn:

 • Maaltijden en dranken voor uw gasten
 • Telefoonkosten
 • Kosten van de stomerij
 • Toiletartikelen
 • Aanschaf van handdoeken en beddengoed
 • Kapper en pedicure
 • Een bijdrage als uw gast mee-eet met ontbijt, lunch of diner*
 • Diensten van de huismeester in uw eigen appartement**
 • Gemeentelijke belastingen en heffingen
 • Kosten van uitstapjes (toegangskaartjes of ingehuurde chauffeur)
 • De eigen bijdrage aan het CAK (zie ook zorgkosten)
 • Kosten aanschaf domotica in appartement (zoals bewegingssensoren)
 • Gebruik van ondergrondse parkeergelegenheid voor u en voor bezoekers (beheer door de gemeente Zeist)

* Lunch: € 10 incl. 2 dranken
   Diner € 20 incl. 2 dranken

** Diensten van ongeveer 10 minuten (zoals het vervangen van een lamp) brengen wij niet in rekening.

Zorgkosten

De zorg wordt verleend op basis van thuiszorg. Deze zorgkosten worden volledig betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) op basis van het persoonsgebonden budget (PGB) of vanuit de zorgverzekeringswet (Zvw). Vanuit welke wet uw zorgkosten betaald worden hangt af van de zorgindicatie.

De bewoner van een particuliere woonzorgvoorziening is een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd aan het CAK als hij gebruikmaakt van een indicatie op grond van de WLZ of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Sinds 2015 zijn er drie nieuwe wetten in de plaats gekomen voor de oude AWBZ.

 • Wet Langdurige Zorg (WLZ)
 • Zorgverzekeringwet (ZVW)
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Deze herverdeling is van invloed op uw zorgvraag. Zo wordt de WLZ uitgevoerd door de Zorgkantoren, de ZVW door de verzekeraars en valt de WMO onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Aanvraag PGB vanuit WLZ
Een persoonsgebonden budget (PGB) is een bedrag waarmee u zelf zorg inkoopt. Met een PGB vanuit de WLZ kunt u de langdurige, intensieve zorg inkopen van Aliantus. De zorg wordt volledig betaald door het Zorgkantoor, in de regel op basis van een PGB. De aanvraag voor een PGB duurt ongeveer drie maanden.

Tijdens die aanvraagprocedure wordt uiteraard de zorg en begeleiding door de zorgmedewerkers van Aliantus aan de bewoner gegeven. De maandelijkse zorgfacturen zullen daarom naar de bewoner gestuurd worden met het verzoek deze te betalen totdat de aanvraag PGB rond is. Als het Zorgkantoor en de Sociale verzekeringsbank (SVB) alle papieren hebben goedgekeurd zal de SVB met terugwerkende kracht de zorgfacturen rechtstreeks aan Aliantus uitbetalen. Zodra het geld van de SVB bij Aliantus op de rekening staat, betalen we de door de bewoners al betaalde zorgfacturen terug op de bij ons bekende rekening. Aangezien de PGB-aanvraag ongeveer 3 maanden kan duren, adviseren wij u om de aanvraag z.s.m. in gang te zetten.

Eigen bijdrage Centraal Administratie Kantoor (CAK)
Voor WLZ en WMO wordt een bewoner van een particuliere woonzorgvoorziening gelijk behandeld als iemand die thuis woont en geïndiceerde zorg krijgt van een thuiszorgorganisatie. U bent wettelijk verplicht om een eigen bijdrage te betalen. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt vastgesteld door het CAK. Bij Aliantus Oud Seyst betaalt u een eigen bijdrage in de lage tariefgroep. Deze betaalde eigen bijdrage is fiscaal niet aftrekbaar. Hoe hoog de eigen bijdrage in uw situatie is, kunt u uitrekenen op www.hetcak.nl

Overige kosten en extra’s

Kosten die voor eigen rekening kunnen komen, vindt u in de overzichtstabel met toelichting.