Wonen met 24 uurs zorg

Geplande en ongeplande (dementie)zorg voor ouderen

Uitstekende, liefdevolle zorg voor uzelf of uw naaste. Onze medewerkers staan 24 uur per dag voor u klaar en zijn goed opgeleid in ouderenzorg – ook in specifieke dementiezorg. Er is veel aandacht voor scholing en coaching op de werkvloer. Daarmee blijft kwaliteit van onze zorg doorlopend op een hoog niveau.

Wat houdt 24 uurs zorg in bij Aliantus?

Ons particuliere woonzorgcentrum zien we als onze ‘eigen wijk’. Op basis van de zorgvraag uit uw persoonlijke dossier leveren wij 24 uur per dag geplande en ongeplande zorg. Begeleid wonen in ons woonzorgcentrum biedt u zo alle voordelen van vrijheid en de zekerheid van goede zorg. Ook bieden wij specifieke zorg voor ouderen met dementie.

Onze beloftes in (dementie)zorg

Aliantus is aangesloten bij Kwaliteit@. Dit uit zich onder meer in onze continue inspanningen om uw welzijn te vergroten. Wat u daarvan merkt? U voelt zich thuis in uw zorgwoning en beslist zelf over uw dagelijkse structuur. U behoudt zoveel mogelijk uw eigen ritme. U kunt zichzelf zijn en voelt zich veilig binnen Aliantus. U geniet van uw privacy en krijgt de zorg en service van medewerkers die u kunt vertrouwen en die hun werk met plezier doen.

Aanvullende zorg door externe zorgverleners

Aan ons huis is een huisarts verbonden. Uiteraard kunt u ook uw eigen huisarts aanhouden. Is behandeling nodig van een specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, tandarts of ergotherapeut, dan hebben wij met diverse behandelaren een samenwerkingsverband.

Particuliere zorgappartementen

Het verschil met een traditioneel verpleeghuis

Er zijn criteria op basis waarvan u helaas niet in aanmerking komt voor de zorg- en dienstverlening bij Aliantus Oud Seyst. U leest deze in de exclusiecriteria.